Декларація відповідності матеріально-технічної бази

Декларація – це?

Чинне законодавство дає наступне визначення поняття Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. Таким чином суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

суб'єкти господарювання, які подають декларацію відповідності. Подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки передбачено як для новостворених юридичних, фізичних осіб-підприємців, так і вже діючих. Подають для державної реєстрації декларацію відповідності матеріально-технічної бази в наступних випадках:

 • початку роботи знову підприємств, використання підприємством об'єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) з високим ступенем прийнятого ризику.
 • впровадження на виробництві нових технологій;
 • використання нового обладнання: пожежонебезпечних механізмів;
 • використання у виробництві нових технологічних ліній або процесів, дозволяють отримувати новий вид продукції;
 • введення в експлуатацію будівель і приміщень, як придбаних у власність так і отриманих в оренду.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки не подається.

1) на використання торгових місць, кіосків і контейнерів, якщо вони розміщені на ринку відповідно до схеми, узгодженої з органом державного пожежного нагляду;

2) орендарем об'єкта нерухомості (особою, використовує об'єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, не передбачає перехід права власності на цей об'єкт) за умови, що декларацію на об'єкт нерухомості зареєстровано власником;

3) на використання об'єктів, в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Перелік документів, подаються для реєстрації декларації.

 1. заяву встановленої форми;
 2. декларація встановленої форми (у двох примірниках);
 3. доручення – якщо документи подаються уповноваженою суб'єктом господарювання особою;
 4. позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення – для об'єктів з високим ступенем прийнятного ризику.

Час відведено на розгляд декларації?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 «Про внесення змін до Порядку надання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», декларація розглядається дозвільним органом протягом 5 робочих днів з дня надходження .

Який термін дії документа дозвільного характеру? Оскільки декларація не є дозвільним документом, вона не має терміну дії. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб'єкт господарювання отримав право на здійснення господарської діяльності. Можливо уявлення декларації при зміні обставин, які були вказані в попередній.

ТОВ «ДОЗОР СЕРВІС» проводить наступні види послуг:

 1. консультацію;
 2. допомога з оформлення заяви і правильного складання декларації;
 3. супровід оцінки (експертизи) протипожежного стану;
 4. контроль виконання Вашої заявки;
 5. отримання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази пожежної безпеки.

Декларування відповідності матеріально-технічної бази стану проводиться відповідно до нормативних вимог і правил:

 1. Кодекс цивільного захисту України ст. 57;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червень 2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 «Про внесення змін до Порядку надання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

Для безкоштовної консультації заповніть форму

Наші контакти