Новини і Статті

Проектування систем

12.12.2019

Проектування систем протипожежного захисту – це важливість в процесі оснащення приміщення та правильний вибір оптимального устаткування об’єкта.Проект систем протипожежного захисту включає в себе облік, місця розташування кожної деталі, траєкторія пролягання кабелю, тобтоповна схема роботи всієї системи.Головна характеристика проекту систем протипожежного захисту – його оптимальність з точки зору вибору обладнання і розташування всіх елементів. Крім доцільності структури технічних засобів, також важливо врахувати зручність експлуатації системи і простоту поводження з нею, адже найчастіше на підприємстві або в офісі більшість співробітників не мають досвіду експлуатації протипожежних систем будинку і не розуміють важливості правильної і коректної роботи з системою.Проектування систем включає в себе опис, розробку документації та обґрунтування протипожежного захисту будівлі, а саме:

 1. Системи пожежної сигналізації;
 2. Система пожежогасіння (аерозольні, водяне, мінному, газів, Порошкові);
 3. Система оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі;
 4. Протидимний захист;
 5. Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій;
 6. Охоронна сигналізація;
 7. Відеонагляд;
 8. Блискавкозахист;
 9. Вогнезахисна обробка металевих і дерев’яних конструкцій та тканин.

Проектування виконується для об’єктів з високим, середнім та незначним ступенем ризику пожежної безпеки.

ТОВ «ДОЗОР СЕРВІС» пропонуєтакий вид послуг:

– Грамотно складений проект, що являє собою міцний фундамент, на якому будуватиметься уся подальша робота комплексу інженерних систем протипожежного захисту і життєзабезпечення об’єкту;

– Спеціалістів з високим рівнем підготовки.

Гарантуємо:

– Найнижчі ціни;

– Індивідуальний підхід до кожного клієнта;

– Високу якість роботи;

– Вчасне виконання.

При замовленні проектних робіт консультація з протипожежних вимог та навчання зпожежно-технічного мінімуму  БЕЗКОШТОВНО!

Проектування систем протипожежного захисту виконується відповідно до нормативних норм та правил:

 1. НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
 2. ДБН V.2.5-5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
 3. ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки

12.12.2016

Кожен власник або орендатор офісного приміщення, рано чи пізно, зіштовхується з проблемою належного забезпечення мір пожежної безпеки в офісі. Найперше з чого потрібно розпочати свою діяльність в направленні забезпечення пожежної безпеки – це призначити відповідального з пожежної безпеки на підприємстві.

Призначені посадові особи проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки до початку виконання своїх обов’язків та періодично (один раз на три роки) по програмі пожежно-технічного мінімуму у відповідних органах ДСНС України або організаціях, які отримали відповідну ліцензію на проведення таких спеціальних навчань. Відповідно до ст. 40 «Кодексу Цивільного Захисту України» навчання з питань пожежної безпеки навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань цивільного захисту, зокрема з пожежної безпеки, забороняється.
ТОВ «ДОЗОР СЕРВІС» пропонує такий вид послуг:

 1. протипожежне навчання (пожежно-технічний мінімум);
 2. методична допомога по інструктажам з пожежної безпеки;
 3. методична допомога по організації учбового процесу; 
 4. методична допомога в питаннях організації та проведення протипожежних інструктажів.

Можливеіндивідуальне та групове навчання, яке включає в себе теоретичну і практичну підготовку з користування різними видами вогнегасників.

– Групове навчання проводиться у навчальному центрі;

– Індивідуальневикладач виїжджає до Васі робить навчання за короткою програмою.

Під час навчання слухачі знайомляться:

 • -з правилами пожежної безпеки;
 • -заходами пожежної безпеки на робочому місці;
 • -порядком дії і методикою виживання в разі пожежі
 • -з умовами і способами припинення пожежі.

проводиться на договірних засадах згідно з тематичними планами і навчальними програмами. Кожному, хто пройшов навчання з пожежної безпеки видаєтьсякомплект настільних брошур з короткими курсами по пожежній безпеці тапосвідчення про походження навчання.

Проведення навчань з питань пожежної безпеки здійснюється відповідно до вимог:

Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” та наказу МВС України від 11.09.2014 № 935 «ПроПорядокзатвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання».

Декларація відповідності матеріально-технічної бази

12.12.2019

Декларація – це?

Чинне законодавство дає наступне визначення поняття Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства – документ, яким суб’єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб’єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Суб’єкти господарювання, які подають декларацію відповідності.Подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки передбачено як для новостворених юридичних, фізичних осіб-підприємців, так і вже діючих. Подають для державної реєстрації декларацію відповідності матеріально-технічної бази в наступних випадках:

 • початку роботи новоутворених підприємств, використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) з високим ступенем прийнятого ризику.
 • впровадження на виробництві нових технологій;
 • використання нового обладнання: пожежонебезпечних механізмів;
 • використання у виробництві нових технологічних ліній або процесів, що дозволяють отримувати новий вид продукції;
 • введення в експлуатацію будівель і приміщень, як придбаних у власність так і отриманих в оренду.

      Деклараціявідповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки не подається.

1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником;

3) на використання об’єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Перелік документів, що подаються для реєстрації декларації.

 1. заява встановленої форми;
 2. декларація встановленої форми (в двох примірниках);
 3. довіреність, – якщо документи подаються уповноваженою суб’єктом господарювання особою;
 4. позитивний висновок за результатамиоцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення,– для об’єктів з високим ступенем прийнятного ризику.

Який час відведено на розгляд декларації?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Українивід 20 травня 2015 року «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», декларація розглядається дозвільним органом протягом 5 робочих днів з дня її надходження.

Який строк дії документа дозвільного характеру? Оскільки декларація не є дозвільним документом, вона не має терміну дії. Зареєстрована декларація свідчить про те, що суб’єкт господарювання набув право на здійснення господарської діяльності. Можливим є подання декларації при зміні обставин, які були зазначені в попередній.

ТОВ «ДОЗОР СЕРВІС» проводить такі види послуг:

 1. консультацію;
 2. допомогу з оформлення заяви та правильного складання декларації;
 3. супровід оцінки (експертизи)протипожежного стану;
 4. контроль виконання Вашої заявки;
 5. отримання зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази пожежної безпеки.

Декларування відповідності матеріально-технічної бази стану проводиться згідно нормативних вимог та правил:

 1. Кодекс цивільного захисту України ст. 57;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»;
 3. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 20 травня 2015 року «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

Експертиза протипожежного стану

12.12.2019

Експертна оцінка протипожежного стану– визначення пожежної безпеки на об’єкті обстеження.

Під час проведення експертної оцінки протипожежного стану об’єкту визначається:

 • відповідність приміщень, будівель, споруд та їх територій, технологічних процесів виробництва і тому подібне нормам пожежної безпеки;
 • достатність і відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних витрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення;
 • створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожежі у разі її виникнення.

Експертна оцінка протипожежного стану об’єктів є основним документом для:

 • отримання Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки підприємцям і організаціям будь-якої форми власності;
 • визначення страхового платежу при страхуванні майна від пожеж;
 • захисту підприємців від неправомірних дій пожежного інспектора;
 • визначення реального (фактичного) стану пожежної безпеки на об’єкті.

Оцінка протипожежного стану проводиться суб’єктом господарювання, який одержав відповідну ліцензію.

Висновок за результатами оцінки протипожежного стану оформляється та надається суб’єктом господарювання, який проводив оцінку протипожежного стану.

ТОВ «ДОЗОР СЕРВІС» проводить такі види послуг:

 1. консультацію по експертній оцінці протипожежного стану;
 2. виїзд експерта до Вас на об’єкт, який підлягає оцінці протипожежного стану;
 3. проведення експертом разом з Вами протипожежне обстеження, погодивши дату заздалегідь;
 4. отримання експертного висновоку.

При замовленні експертної оцінки –  консультація здекларування відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання безкоштовно!

Експертиза протипожежного стану проводиться згідно нормативних вимог:

 1. Кодекс цивільного захисту України ст. 57;
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

Для безкоштовної консультації заповніть форму

Наші контакти

Для безкоштовної консультації заповніть форму